วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 1 ท่องเที่ยวคูบัว

คำขวัญประจำตำบลคูบัว

“ เมืองโบราณ ย่านผ้าจก ยกวัฒนธรรม
ตำข้าวซ้อมมือ ยึดถือประเพณีไทย
ร่วมใจพัฒนา ใฝ่หาคุณธรรม ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น