วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 2 วัดในตำบลคูบัว


วัดโขลงสุวรรณคีรี

วัดเก่าแก่ที่เป็นที่ค้นพบเมืองโบราณ ปัจจุบันยังได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของโบราณของตำบลด้วย มีพระครูใบฎีกาสุพจน์
เป็นเจ้าอาวาส


วัดคูบัว
เป็นวัดประจำตำบล มีพระครูใบฎีกาสฤษดิ์ มนาโป
เป็นเจ้าอาวาส

วัดแคทราย
มีพระครูพิพัฒน์ศาสนการ (เจ้าคณะตำบลคูบัว เขต 1)
เป็นเจ้าอาวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น